PENGENALAN


Sejajar dengan era globalisasi kini , kita perlu melaksanakan corak pendidikan yang menyeluruh dengan menekankan kepada pendidikan ke arah melahirkan pelajar yang Bijaksana, Islah/Ilmiah,Taqwa, Amal, RajululA'mal/Usahawan dan Atqan/Kualiti. Komitmen yang tinggi daripada semua pihak perlu untuk mengubah paradigma tersebut. Jabatan bahasa terbahagi kepada dua unit iaitu Jabatan Bahasa Melayu dan Jabatan Bahasa Inggeris.

OBJEKTIF

 • Mengeluarkan para pelajar yang mencapai kecemerlangan akademik yang    tinggi dengan penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
 • Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai daya kepimpinan yang tinggi, bertanggungjawab , berketerampilan ,berdaya saing dan bersahsiah tinggi
 • Memupuk semangat kerjasama dan tolenrasi diantara guru untuk mewujudkan budaya kerja yang cemerlang
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT dalam pengajaran dan pembelajaran

STRATEGI

 • Menunjukkan sikap ,persepsi yang positif serta berminat terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam setiap bahasa yang dipelajari 
 • Meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar
 • Memastikan pelajar meningkatkan pengetahuan am dan hal-hal semasa  
 • Memastikan pelajar cekap berbahasa agar mereka boleh berkomunikasi dengan berkesan secara lisan atau bertulis
 • Memastikan pelajar dapat berbicara,berpidato,berhujah ,mengulas dengan kritis dan analitis
 • Mempastikan pelajar dapat melahirkan fikiran dan perasaan/pendapat tentang ilmu pengetahuan, hal-hal persendirian dan kemasyarakatan
 • Meningkatkan penggunaan ICT dalam penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran (penggubalan Modul Pengajaran)
 • Mewujudkan kerjasama dan budaya muafakat antara ahli-ahli

 

Program Akademik                                                                      

Kurikulum ini berasaskan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Kementerian Pendidikan dan

kurikulum yang dibentuk khas oleh MARA. Ia terdiri daripada subjek teras, subjek elektif dan subjek khas.

Subjek Menengah Rendah

Subjek Teras

Subjek Khas

 Bahasa Melayu

 Bahasa Inggeris

 Matematik

 Pendidikan Islam /  Moral

 Geografi

 Sejarah

 Sains

 Pendidikan Seni

 Pendidikan  Jasmani  dan  Kesihatan

 Sains Komputer

 Kemahiran Berfikir

 Kemahiran Belajar

 Bahasa Arab

Subjek Menengah Atas

Subjek Teras

Subjek Elektif

Subjek Khas

 Bahasa Melayu

 Bahasa Inggeris

 Sejarah

 Pendidikan Islam / Moral

 Matematik

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

 Kimia

 Fizik

 Biologi

 Matematik Tambahan

 Prinsip Akaun

 Teknologi Maklumat

 Rekacipta

 Sains Komputer

 Senireka

 Keusahawanan

 Perkembangan Kerjaya &  Kemahiran Berkomunikasi

 Kemahiran Berfikir

 Kemahiran Belajar

MRSM juga mengadakan program-program penghayatan akademik untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap subjek yang dipelajari.

Program-program ini juga merupakan aktiviti yang memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan daya kreativiti mereka selain daripada mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Antara aktiviti-aktiviti tersebut ialah : -

 

o    Sambutan Hari Maulidur Rasul

o    Sambutan Israk Mikraj

o    Sambutan Hari Kemerdekaan

o    Hari Bumi

o    Pertandingan Bahas

o    Amali Haji

o    Kem Cuti

 ------------------------------------------------

o    Minggu Kerjaya

o    Pesta Type III

o    Minggu Aktiviti

o    Tunas Saintis

o    Olympiad Matematik

o   Amali Sembelihan

  ----------------------------------------