PENGENALAN


Jabatan Matematik adalah salah satu badan yang memainkan peranan penting dalam meningkatkan kecemelangan di MRSM PDRM. MRSM PDRM dalah salah satu daripada sekolah yang terkenal dengan kecemerlangan pelajarnya dalam matapelajaran matematik samada matematik tambahan ataupun matematik moden. Segala strategi diatur daripada awal lagi untuk memupuk minat dan semangat pelajar dalam matapelajaran matematik yang biasanya dianggap susah selama ini.Semua guru dalam jabatan ini  mengatur strategi yang terbaik untuk mengekalkan prestasi ini.


OBJEKTIF

  • Meningkatkan prestasi akademik pelajar
  • Memupuk minat pelajar dalam subjek matematik