OBJEKTIF


Untuk mengadakan satu forum yang membolehkan ibu bapa dan para guru MRSM PDRM bertukar fikiran dan maklumat demi untuk kebaikan pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar di samping memberi perkhidmatan dan kebajikan kepada mereka demi memenuhi kehendak dan keperluan mereka.