Misi-visi-matlamat

Visi
Menjadikan Pusat Pendidikan Yang Inovasi dan Bertaraf Dunia.

Matlamat


Misi
Menyediakan Pelajar(bumiputra) Yang Berpengentahuan, Patriotik Dan Berdaya Sains Dalam Bidang Sains dan Teknologi.

Objektif Operasi

OBJEKTIF OPERASI
MRSM PDRM Kulim beriltizam untuk memastikan:

* Semua pelajar memperoleh A dalam semua subjek yang diambil dalam peperiksaan PMR dan SPM.

* Gred Purata Maktab (GPM) dalam peperiksaan PMR, dengan 100% pelajar mendapat A dalam semua subjek dan kurang daripada 1.80 dalam peperiksaan SPM,dengan 40% pelajar mendapat A dalam semua subjek.

*Semua pelajar (Ting 3 & 5) memperoleh sijil graduasi setiap tahun dengan TPNG 2.50 ke atas.

*Semua pelajar (Muslim) mendapat kelulusan 100% dalam ujian PAFA (Penilaian Asas Fardhu 'Ain)

*Tingkah laku pelajar diurus dengan contoh pekerti yang baik, berhemah, bersopan santun dan menghormati warga maktab yang lain.

*Tiada kes disiplin dan salah laku pelajar sepanjang tahun pengajian di MRSM PDRM.

*Semua pelajar sentiasa berketerampilan melalui program pembangunan insan, keusahawan dan kepimpinan pelajar.

*Semua pelajar yang menyertai pertandingan di peringkat Daerah/Negeri dan MRSM akan mendapat sekurang-kurangnya tempat ketiga.

*Semua guru dan staf sentiasa berketerampilan memalui program pembangunan guru dan staf sekurang-kurangnya 7 hari setahun.

*Semua guru berkebolehan menggunakan sekurang-kurangnya dua perisian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.

*Urusan perolehan, senggaraan dan penyimpanan rekod dilaksanakan secara berterusan supaya peralatan dan kemudahan sentiasa dalam keadaan terbaik.

*Mengoptimakan penggunaan peruntukan belanja mengurus dan pembangunan yang diberikan secara berhemah serta memastikan semua urusan pembayaran dibuat dalam tempoh 14 hari.

*Kepatuhan kepada kriteria bersih, nyaman dan selamat mengikut piawan yang ditetapkan oleh MARA dan pihak berkuasa yang berkaitan.

Moto

'Berdisiplin, Berilmu, beramal'