MRSM PDRM mempunyai empat Bahagian utama iaitu Bahagian Pentadbiran, Bahagian Kecemerlangan Akademik, Bahagian Pembangunan Pelajar dan Bahagian Pembangunan Bakat. Bahagian - bahagian ini merupakan tunggak utama dalam sistem MRSM PDRM.

PENGETUA 

 

TIMBALAN PENGETUA KECEMERLANGAN AKADEMIK  

 TIMBALAN PENGETUA PEMBANGUNAN PELAJAR 

 TIMBALAN PENGETUA PEMBANGUNAN BAKAT  

 

Unit Pentadbiran diterajui oleh Penolong Pegawai Tadbir Kanan disokong oleh staf-staf yang berdedikasi seramai 35 orang yang banyak membantu dalam melancarkan urusan pentadbiran maktab.

PENOLONG PEGAWAI TADBIR (KANAN) 

 

Bahagian ini di ketuai oleh En. Basri bin Husain  berjawatan Pen. Peg. Tadbir Kanan. Unit pentadbiran MRSM PDRM mempunyai staf seramai 35 orang.

Objektif utama bahagian ini adalah untuk memastikan setiap urusan pentadbiran, kewangan dan penyeliaan asrama  berjalan dengan lancar dan sempurna.