Keluarga Di MRSM (Homeroom)

'Sekumpulan pelajar-pelajar sebaya yang menjalani hidup bersama dalam suasana persaudaraan dengan seorang guru penasihat yang berfungsi sebagai pembimbing dan penjaga dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas'.

Dibentuk oleh pihak maktab

Terdiri dari pelajar sebaya

Ahli berbeza latar belakang dan kawasan berlainan

Tidak terhad kepada satu jantina

Penasihat dilantik oleh pengetua, Fungsinya Sebuah Unit Keluarga

Mempunyai nilai kekeluargaan

Penyelesaian masalah dan projek bersama

Hubungan intim antara penasihat dan pelajar diwujudkan seperti sebuah organisasi keluarga dalam membimbing dan mendidik, Mengesan Dan Menyelesaikan Masalah.

Perhatian lebih teliti dapat diberikan kepada pelajar bermasalah.

Tempat di mana pelajar boleh mengadu masalah selain dari ibubapa.