*Mengoptimakan penggunaan peruntukan belanja mengurus dan pembangunan yang diberikan secara berhemah serta memastikan semua urusan pembayaran dibuat dalam tempoh 14 hari.

*Kepatuhan kepada kriteria bersih, nyaman dan selamat mengikut piawan yang ditetapkan oleh MARA dan pihak berkuasa yang berkaitan.